Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών » "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" » Διαδικασία Εισαγωγής στο ΠΜΣ

Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων 2021-2022

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2021-2022 Αρχείο PDF
Ωρολόγιο πρόγραμμα συνεντεύξεων 2021-2022 Αρχείο PDF
   
Αποτελέσματα Επιλογής Εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022
Αρχείο PDFΈντυπα:

Αίτηση συμμετοχής στις εισαγωγικές διαδικασίες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) "Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού" για την απόκτηση Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης.
Αρχείο Word
Έντυπο Συστατικής Επιστολής Αρχείο Word

 

Άρθρο 1_ΠΔ146/2007_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:   Αρχείο PDF