Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών » "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" » Σύμβουλοι Σπουδών

Ώρες συνεργασίας εαρινού εξαμήνου 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες συνεργασίας με τους Συμβούλους Σπουδών είναι οι ακόλουθες:

Επίκουρος Καθηγητής κ. Α. Τουμπέκης
(Πεδίο: Προπονητικό)
Τρίτη          12:00-14:00
Τετάρτη      10:00-12:00                                                                                                                                                                                    

Επίκουρος Καθηγητής κ. Ν. Σταύρου
(Πεδίο: Παιδαγωγικό)
Τρίτη             12:00-13:00
Πέμπτη          10:00-12:00
(Καλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές του Παιδαγωγικού Πεδίου όπως επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητα, δύο ημέρες νωρίτερα της μετάβασής τους στο γραφείο του κου Σταύρου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nstavrou@phed.uoa.gr)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μ. Κουτσούμπα
(Πεδίο: Ανθρωπιστικό)
Παρασκευή       12:00-14:00

Επίκουρος Καθηγητής κ. Α. Τουμπέκης
(Πεδίο: Οργανωτικό)
Τρίτη           12:00-14:00                                                                                                                                                                                  Τετάρτη       10:00-12:00

(Καλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές του Οργανωτικού & Προπονητικού Πεδίου όπως επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητα, δύο ημέρες νωρίτερα της μετάβασής τους στο γραφείο του κου Τουμπέκη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση atoubekis@phed.uoa.gr).