Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών » "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" » Συντονιστική Επιτροπή

Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:  Καθηγητής Ν. Αποστολίδης

Υποδιευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Κουτσούμπα

Μέλη της Επιτροπής:
Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Ψυχουντάκη
Επίκ. Καθηγητής Γ. Μπογδάνης
Επίκ. Καθηγητής Α. Τουμπέκης