Αρχική σελίδα » Μητρώα/Εκλογές

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων (απόφαση Κοσμητείας 13/5/2021, απόφαση Συγκλήτου 14/5/2021)

Πίνακας

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων (απόφαση Συγκλήτου 19/6/2020)

Πίνακας

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων (απόφαση Συγκλήτου 30/12/2019)

Πίνακας

Μητρώα Σχολής, Προκηρύξεις, Εκλογές και εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε τα Μητρώα Εκλεκτόρων της Σχολής, καθώς και όλες τις Προκηρύξεις, Εκλογές και Εξελίξεις μελών ΔΕΠ που αφορούν το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, κατανεμημένες στις παρακάτω κατηγορίες:

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων (απόφαση Συγκλήτου 11/7/2019)

Πίνακας

Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων έως 30/6/2019

Πίνακας

Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων 2018 ΣΕΦΑΑ-ΤΕΦΑΑ

Πίνακας