Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

08.12.2019

«Ανίχνευση και Προαγωγή των Βασικών Κινητικών Δεξιοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτική Ημερίδα από το Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής

Το Εργαστήριο Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής διοργάνωσε την Παρασκευή 29/11/2019, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + Sport Program "Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion" (BMC-EU), επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Ανίχνευση και Προαγωγή των Βασικών Κινητικών Δεξιοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο» με τη συμμετοχή καθηγητών Φυσικής Αγωγής και φοιτητών/τριών της Σχολής.

Η ημερίδα είχε θεωρητικό και πρακτικό σκέλος. Και τα δύο σκέλη εστίασαν στο εργαλείο ΜΟΒΑΚ, που επιτρέπει στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής να αξιολογήσουν τις βασικές κινητικές δεξιότητες μαθητών/τριών δημοτικού σχολείου. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στην εφαρμογή, αξιολόγηση και ερμηνεία του εργαλείου και των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμμετείχαν σε πρακτικά παραδείγματα χρήσης των αποτελεσμάτων για την εξατομικευμένη προαγωγή των βασικών κινητικών δεξιοτήτων παιδιών δημοτικού σχολείου.