Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

25.01.2021

"Κριτική Παιδαγωγική και Μετασχηματίζουσα Μάθηση στη Φυσική Αγωγή..."

Την Πέμπτη 21-1-2021 το μεταπτυχιακό μάθημα "Αθλητική Παιδαγωγική 
και Διδακτική Φυσικής Αγωγής" του ΠΜΣ "Φυσική Αγωγή &
Αθλητισμός" φιλοξένησε τον Dr Alan Ovens, Associate Professor
in Physical Education, School of Curriculum and Pedagogy,
Faculty of Education and Social Work University of Auckland,
New Zealand. Θέμα της ομιλίας του Dr Ovens
"Κριτική Παιδαγωγική και Μετασχηματίζουσα Μάθηση στη
Φυσική Αγωγή..."


Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη βιντεοσκοπημένη ομιλία στο σύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/1vvDvFX1mvOedK0ULc_ijWDh4LleioEFo/view?usp=sharing

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του Dr Ovens στο σύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/1cjlG3ivIOCVq-cGuvJUKtv0rj14HyD1l/view?usp=sharing