Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

28.11.2017

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ

Στηρίξτε τους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης.