Αρχική σελίδα » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

23.11.2017

Συμμετοχή της Ειδίκευσης «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός» σε δράση του Κέντρου Χορού Ντάνκαν σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ντάνκαν στον Δήμο Βύρωνα, στο πλαίσιο της ερευνητικής και εκπαιδευτικής του δράσης, διοργάνωσε σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ένα εξαήμερο σεμινάριο με την ερευνήτρια χορού Polina Manko (χορογράφο, σημειογράφο και ιστορικό του χορού), ειδικευμένη στη θεωρία του Laban. Στη διάρκεια του σεμιναρίου έγινε αναβίωση μιας ιστορικής χορογραφίας με τίτλο «The Wave» που δημιουργήθηκε το 1928 από τον Albrecht Knust, μαθητή και μελετητή του Rudolf Laban, με βάση τη σημειογραφία με το σύστημα καταγραφής κίνησης και χορού του Laban.

Η χορογραφία αυτή, μέσα από απλές αλλά εκφραστικές κινήσεις, αναπτύσσει την αίσθηση της ομάδας, τον συντονισμό και την ανάπτυξη δεσμών κοινότητας ανταποκρινόμενη στην ίδια την έννοια της “movement choir” του Laban. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, παράλληλα με την εξερεύνηση και εξοικείωση με σωματικές και κινητικές δομές και ποιότητες που σχετίζονται με τη θεωρία του Laban, δόθηκαν θεωρητικά μαθήματα πάνω στο σύστημα σημειογραφίας που εφηύρε ο Rudolf Laban.

Η Ειδίκευση «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός» της ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της οποίας διδάσκεται το σύστημα σημειογραφίας του Laban, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Κέντρου, είχε μια δυναμική παρουσία, ενώ όπως σημειώνεται από συμμετέχοντα, «η δημιουργική συν-εργασία διαφορετικών ατόμων με διαφορετικές αναφορές και η δύναμη 4 σελίδων και μιας εισηγήτριας ήταν ένα σεμινάριο από μόνο του».       
  Διαθέσιμο στο www.duncandancecenter.org