Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.03.2020

Αιτήσεις εκπ/κων από Α/θμια και Β/θμια Εκπ/ση για θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. έως 31/3/2020

 

Οι αιτήσεις καθώς και τα δικαιολογητικά μετάταξης μονίμων εκπαιδευτικών από την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση για την ένταξή τους σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας (secr@phed.uoa.gr) έως και 31 Μαρτίου 2020.

Απο τη Γραμματεία