Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.10.2017

Αλλαγή διεξαγωγής μαθήματος “Βιοχημεία της Άσκησης και Διατροφή” του ΠΜΣ "Βιολογία της Άσκησης"

Το μάθημα  “Βιοχημεία της Άσκησης και Διατροφή” του ΠΜΣ "Βιολογία της Άσκησης" θα διεξάγεται:

Δευτέρα 17:00 - 19:00μικρό Αμφιθέατρο.