Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.06.2022

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Δ/ντή, Αναπλ. Δ/νή και μελών Συντονιστικής Επιτροπής των ΠΜΣ "Βιολογία της Άσκησης" και "Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός".

Ορισμός μελών εφορευτικής επιτροπής

Ορθή επανάληψη: Ανακήρυξη υποψηφίων ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης

Ανακήρυξη υποψηφίων ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός