Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.12.2021

Βεβαίωση Πιστοποίησης ΠΠΣ

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής μας, Καθηγητής κ. Καρτερολιώτης, επισκέφθηκε την Τετάρτη 01/12/2021 τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΚΠΑ και παρέλαβε τη βεβαίωση της πιστοποίησης του ΠΠΣ, σύμφωνα με την οποία, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΟΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.