Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.11.2020

Δηλώσεις-Διανομή διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21(Υπενθύμιση)

Υπενθυμίζεται , ότι η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί έως και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Η δε διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11 Ιανουαρίου 2021.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ’ οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων κάθε φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» τον τόπο παράδοσης στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που έχει επιλέξει. Ως τόπος κατ’ οίκον παράδοσης δύναται να ορισθεί οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτεια και την Κύπρο. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, καλούνται να δηλώσουν τον «τόπο παράδοσης», συμπληρώνοντας τα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», και συγκεκριμένα: Οδό, Αριθμό, Ταχυδρομικό Κώδικα, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα και Σχόλια Παράδοσης, ενώ παράλληλα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (κινητό τηλέφωνο και e-mail).