Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.10.2021

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

  • Ο Αριθμός Μητρώου του Τμήματος καθώς και η διαδικασία για την απόκτηση κωδικών (username, password)  θα σταλεί με SMS στα δηλωμένα κινητά τηλέφωνα των εγγεγραμμένων επιτυχόντων.
  • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ eprotocol.uoa.gr (σύνδεση με τους παραπάνω κωδικούς -ακαδημαϊκός λογαριασμός):
  1. Αίτηση (υπογεγραμμένη)
  2. Ευκρινές αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  3. Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, (https://eregister.it.minedu.gov.gr/)
  4. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (υπογεγραμμένη)
  6. Πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση εγγραφής σε δημοτολόγιο δήμου των Ν. Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου ή μετεγγραφής σε άλλο δήμο (μόνο για τις περιπτώσεις Ελλήνων της Μουσουλμανικής μειονότητας)

 

        Η έναρξη των μαθημάτων του Α΄έτους θα γίνει  τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.