Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.07.2020

Διδακτική και Προπονητική Αθλητικών Ρίψεων 1-9-2020

"ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΉ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΡΙΨΕΩΝ" Οι φοιτητές-τριες που χρωστούν 
το πρακτικό μέρος του μαθήματος να προσέλθουν για εξέταση την 1/9/2020 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 8.30 π.μ, στο χώρο διεξαγωγής του μαθήματος.