Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.09.2018

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: Διεθνής Φθινοπωρινή Σχολή, με ελεύθερη συμμετοχή, από το Humboldt Universitat Zu Berlin.

H Σχολή της Επιστήμης της Κίνησης του Βερολίνου, διοργανώνει από τις 8 -
12 Οκτωβρίου 2018, 5ο Διεθνές Φθινοπωρινό Σχολείο στην Επιστήμη της
Κίνησης για νέους επιστήμονες με στόχο να τους προσφέρει μια προσωπική
εμπειρία του ιδιαίτερου εκπαιδευτικού προγράμματος στο ερευνητικό πεδίο
της Επιστήμης της Κίνησης.

Κεντρική Ιστοσελίδα: https://www.spowi.hu-berlin.de/de/bsms/autumn_school
Αναλυτικό
Πρόγραμμα:https://www.spowi.hu-berlin.de/de/bsms/autumn_school/copy_of_international-autumn-school-2018

Περισσότερες πληροφορίες: Ελισσάβετ Ρουσάνογλου, Αναπληρώτρια Αθλητικής
Βιομηχανικής, Ακαδημαϊκή Υπεύθυνος Erasmus "Department of Training and
Movement Sciences, Humboldt-University Berlin".