Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.09.2017

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα (ΦΕΚ 2293/31-8-2017)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν

Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 41 Τ.Κ. 172 37 Δάφνη

Τηλέφωνο: 210 7276031

Fax: 210 7276028

 

                                                                                         Αθήνα 8 Σεπτεμβρίου 2017

 

 

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

 

Α) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος υποβάλλονται από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Ειδικά για τους δικαιούχους Ακαδημαϊκού έτους 2016-17, οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής ταυτότητας και κάτοχος ΑΦΜ.

 

Β) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

  • Δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, εφόσον σπουδάζει σε  άλλη πόλη από αυτή της κύριας κατοικίας του.
  • Κατ΄εξαίρεση, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής όταν:

α) Είναι ορφανός από τους δύο γονείς

β) Οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού

γ) Είναι πάνω από 25 ετών

δ) Είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται το έντυπο Ε1 του γονέα, από το οποίο προκύπτει ότι ο φοιτητής δεν δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος.

  • Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη, όσα είναι τα έτη σπουδών στη Σχολή, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.

 

Γ) ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

  • Όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
  • Όσοι διαμένουν στη Φοιτητική Εστία ή τους παρέχεται στέγαση από τη Σχολή τους.
  • Όσοι φοιτητές έχουν υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους.

 

Δ) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1)      Για τη χορήγηση του Φοιτητικού Στεγαστικού επιδόματος, θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει το ποσόν των 30.000€. Το ποσόν αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000€, για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του ενός.  

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.

2)      Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη κατοικία ή ξενοδοχείο στην πόλη που φοιτά και είναι άλλη από αυτή της κύριας κατοικίας των γονέων του. Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες εντός του Ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή  σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας.

3)      Οι γονείς του ή ο ίδιος δεν πρέπει να έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας στην πόλη των σπουδών. Ο Νομός Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών του καθώς και των περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από 40 χιλιόμετρα, θεωρείται ως μια πόλη.

4)       Οι γονείς του δεν πρέπει να είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν αθροιστικά τα 200 τ.μ. Εξαιρούνται από τον υπολογισμό κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε Δήμο ή Κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος προσκομίζει βεβαίωση από τον οικείο Δήμο, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο πληθυσμός της περιοχής είναι μικρότερος των 3.000 κατοίκων.

5)      Ο φοιτητής να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μισά μαθήματα του προηγούμενου Ακαδημαϊκού έτους για το οποίο αιτείται το επίδομα. Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τους πρωτοετείς φοιτητές.

6)      Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι τα έτη σπουδών της αντίστοιχης Σχολής, συνυπολογιζόμενου του χρόνου κατά το οποίο έλαβαν το επίδομα κατά τη διάρκεια σπουδών τους σε άλλο Τμήμα ή Σχολή.

7)      Το επίδομα χορηγείται σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές μιας οικογένειας, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

 

 

Για τη διαδικασία χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, τα δικαιολογητικά και τον έλεγχο κριτηρίων, μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ