Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.09.2017

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν

Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 41 Τ.Κ. 172 37 Δάφνη

 

 

 

 

  ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν. 4452/15-02-2017 (Α’17) οι προπτυχιακοί και

μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και

νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό

Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής

Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μόνον με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους.