Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.11.2020

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-21, 20-11-20

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Α/Α 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΚΥΑ
(Β΄4899/06.11.2020), μέχρι τις 30.11.2020 αναστέλλεται η διενέργεια κάθε
είδους εξετάσεων εντός των εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι. με φυσική παρουσία.

Ως εκ τούτου, βρισκόμαστε εν αναμονή σχετικών αποφάσεων της Πολιτείας και
με βάση αυτές οι Σχολές και τα Τμήματα θα μπορούν να προβούν σε
ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των
κατατακτηρίων εξετάσεων.

Από τη Γραμματεία