Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

28.01.2009

Μετατάξεις σε θέσεις ΕΕΠ-ΕΔΙΠ 2018

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης μετάταξης σε κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).