Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.09.2021

Μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου Covid 19 για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Η δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων  του Σεπτεμβρίου προϋποθέτει την κατοχή: α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, β) είτε πιστοποιητικού νόσησης, γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test, ε) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR, στ) είτε βεβαίωση διενέργειας self-test από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και όσους εμπλέκονται στην εξεταστική διαδικασία καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό.

Επίσης, είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, τόσο από τους εξεταζόμενους όσο και από τους επιτηρητές.