Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.01.2020

Νέα ημερομηνία εξέτασης πρακτικού ΧΕΠΧ Β7


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Β7(Αλλαγή ημερομηνίας)

Νέα ημερομηνία εξέτασης πρακτικού ΧΕΠΧ Β7 ορίζεται η

ΤΡΙΤΗ 21/01/2020  και Ώρα 8-10 πμ

Η αλλαγή πραγματοποείται προς  διευκόλυνση των φοιτητών/ιων του Β7