Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.10.2018

Ορισμός ΕφορευτικώνΕπιτροπών και Ανακήρυξης υποψηφίων ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στα όργανα του Τμήματος

Εκπροσώπηση ΕΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Ορισμός Εφοευτικής Επιτροπής

Ανακήρυξη υποψηφίων

Εκπροσώπηση ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής

Ανακήρυξη υποψηφίων

Εκπροσώπηση ΕΕΠ στον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής

Ανακήρυξη υποψηφίων

Εκπροσώπηση ΕΔΙΠ στον Τομέα Θεωρητικών Επιστημών

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής

Ανακήρυξη υποψηφίων

Εκπροσώπηση ΕΕΠ στον Τομέα Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής

Ανακήρυξη υποψηφίων

Εκπροσώπηση ΕΕΠ στον Τομέα Αθλοπαιδιών

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής

Ανακήρυξη υποψηφίων

Εκπροσώπηση ΕΕΠ στον Τομέα Υγρού Στίβου

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής

Ανακήρυξη υποψηφίων