Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.11.2020

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

                                                                                                            Αθήνα 16/11/2020

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

 

Η Ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος ΕΦΑΑ, της Σχολής ΕΦΑΑ, περιόδου Ιουνίου 2020, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 και ώρες 11.00 και 12.00 μ., σύμφωνα με την από 4/6/2020 απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΚΠΑ και την από 6/7/2020 απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος ΕΦΑΑ.

Η συμμετοχή κάθε πτυχιούχου στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.  Για το σκοπό αυτό οι προς ορκωμοσία πτυχιούχοι προκειμένου να συνδεθούν στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (webex) επιλέγουν το παρακάτω link

Α) 11.00 π.μ. για τους πτυχιούχους με αύξοντα αριθμό από 1 - 68 στον παρακάτω κατάλογο πτυχιούχων

Ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020-26/11/2020 και ώρα 11:00
Hosted by Nikos Geladas
 
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=ma24fce2fff37590e614a2fb4d4dd933a
Thursday, Nov 26, 2020 11:00 am | 1 hour | (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 121 118 9472
Password: AvwbJJKg535
39c3262edd0147968176f1d96b5065b0
 
Join by video system
Dial 1211189472@uoa.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.
 
Join by phone
+30-21-1990-2394 Greece Toll
+30-21-1198-1029 Greece Toll 2
Access code: 121 118 9472

 

Β) 12.00 μ. για τους πτυχιούχους με αύξοντα αριθμό από 69 - 136 στον παρακάτω κατάλογο πτυχιούχων

 

Ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020-26/11/2020 και ώρα 12:00
Hosted by Nikos Geladas
 
https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m3712fc1358a71a46ede3c90506bdfa1e
Thursday, Nov 26, 2020 11:55 am | 1 hour | (UTC+02:00) Athens, Bucharest
Meeting number: 121 231 8804
Password: 3fUMdJmrC98
2b4061b1561248748a120c0ceeb52265
 
Join by video system
Dial 1212318804@uoa.webex.com
You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.
 
Join by phone
+30-21-1990-2394 Greece Toll
+30-21-1198-1029 Greece Toll 2
Access code: 121 231 8804

 

 Για τη διακρίβωση της παρουσίας των συμμετεχόντων, κατά την είσοδό τους στην τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει να αναγράφουν το πλήρες όνομά τους. Σε περίπτωση που οι απόφοιτοι, αν και έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους για συμμετοχή στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία, δεν συνδεθούν η ορκωμοσία τους θα εκκρεμεί.

Επειδή υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στη διάρκεια της συνεδρίας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τηρήσουν επακριβώς την ώρα σύνδεσης.

 

Οι καθομολογήσεις θα παραληφθούν μαζί με το πτυχίο από τους ίδιους τους πτυχιούχους ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο τις αμέσως επόμενες από την ορκωμοσία ημέρες, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία της Σχολής (τηλ. 2107276036 – 2107276076) «tzwtos@]phed.uoa.gr, ppapakon.@.uoa.gr»

 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ