Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.10.2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για σίτιση έως 19/10/2018

Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων με τα  απαιτούμενα
 δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης μέχρι
και την 19η Οκτωβρίου 2018.