Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.01.2019

Παρουσιάσεις Πτυχιακών Τομέα Αθλοπαιδιών 13 και 14/2/2019

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών του τομέα Αθλοπαιδιών για την παρούσα 
εξεταστική περίοδο, θα γίνουν την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου για την ειδίκευση της
Ποδοσφαίρισης και την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου για τις υπόλοιπες ειδικεύσεις στην
αίθουσα 4 από τις 9.00 π.μ. και τις δύο ημέρες.