Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.02.2018

Παρουσίαση ερευνητικής πρότασης της κ. Αναλίνας Εμμανουήλ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογία της Άσκησης»

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιολογία της Άσκησης»" σας προσκαλεί στην παρουσίαση

της ερευνητικής πρότασης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Αναλίνας Εμμανουήλ με τίτλο:

"Επίδραση ακουστικού ερεθίσματος με και χωρίς ευδιάκριτο παλμό στην κινητική σταθερότητα",

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00 στο αμφιθέατρο Ε. Παυλίνη του Τμήματος.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε. Ρουσάνογλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αθλητικής Βιομηχανικής (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια)

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κ. Μπουντόλος

Καθηγητής Αθλητικής Βιομηχανικής

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Α. Γεωργάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας

Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών