Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.04.2019

Παρουσίαση ερευνητικής πρότασης του κ. Ιωάννη Θεοδούλου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΧΟΡΟΥ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός»

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" σας προσκαλεί στην

παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Ιωάννη Θεοδούλου με τίτλο:

"Παραδοσιακός χορός και δρώμενα στον κυπριακό γάμο. Η περίπτωση των Καπουτιωτών πριν και μετά την τουρκική εισβολή. Λαογραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση",

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο Ε. Παυλίνη του Τμήματος.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μ. Ι. Κουτσούμπα

Καθηγήτρια Χορολογίας με έμφαση στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια)

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Β. Τυροβολά

Ομότιμη Καθηγήτρια Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού - Μορφολογίας του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Β. Λάντζος

Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών