Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.07.2021

Παρουσίαση πρότασης ΜΔΕ κ. Γ. Γλακουσάκη

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογία της Άσκησης»

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιολογία της Άσκησης" σας προσκαλεί στην παρουσίαση

της ερευνητικής πρότασης του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Γεωργίου Γλακουσάκη με τίτλο:

"Αξιολόγηση του προσανατολισμού της πυέλου σε υγιείς αθλήτριες διαφορετικών αθλημάτων",

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:30 μέσω τηλεδιάσκεψης:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=me924cc83ea367c9e19b665eecbe83261

(Meeting number: 121 508 7945, Password: DwcP6xgF3E5)

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ. Μανδαλίδης

Αναπλ. Καθηγητής Αθλητικής Φυσικοθεραπείας

(Επιβλέπων Καθηγητής)

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

 Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ε. Ρουσάνογλου

Αναπλ. Καθηγήτρια Αθλητικής Βιομηχανικής

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χ. Γιαννακόπουλος

Επίκ. Καθηγητής Λειτουργικής Ανατομικής

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών