Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.07.2021

Παρουσίαση πρότασης ΜΔΕ κ. Μ. Γιαννιώτη

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογία της Άσκησης»

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Βιολογία της Άσκησης" σας προσκαλεί στην παρουσίαση

της ερευνητικής πρότασης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Μαρίας Γιαννιώτη με τίτλο:

"Η επίδραση τεχνικών μυοπεριτονιακής χαλάρωσης του οπισθίου διαμερίσματος της κνήμης στη λειτουργικότητα της ποδοκνημικής άρθρωσης",

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:30 μέσω τηλεδιάσκεψης:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mb977c7046f82cc841e2922129a554692

(Meeting number: 121 146 3922, Password: tJQb34hnx6d)

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ. Μανδαλίδης

Αναπλ. Καθηγητής Αθλητικής Φυσικοθεραπείας

(Επιβλέπων Καθηγητής)

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

 Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μ. Κοσκολού

Αναπλ. Καθηγήτρια Εργοφυσιολογίας

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Κ. Φουσέκης

Αναπλ. Καθηγητής Φυσικοθεραπευτικής Αξιολόγησης Αιτιοπαθογένειας Αθλητικών Κακώσεων

Τμ. Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Πανεπιστήμιο Πατρών