Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.06.2021

Παρουσίαση πρότασης ΜΔΕ κ. Ζ. Καλλιμάνη

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός»

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" σας προσκαλεί στην παρουσίαση

της ερευνητικής πρότασης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Ζωγραφένιας Καλλιμάνη με τίτλο:

"Συνέπειες λύσεις συμβολαίου επαγγελματία ποδοσφαιριστή χωρίς νόμιμη αιτία",

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:30 μέσω τηλεδιάσκεψης:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mfc06da2c3926c1735de95700abd004b4

(Meeting number: 121 367 8741,  Password: 2RdM6JyMC8w)

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΗΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ. Παναγιωτόπουλος

Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου

(Επιβλέπων Καθηγητής)

 Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Ι. Αυθίνος

Καθηγητής Αθλητικής Διοίκησης

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Μ.-Δ. Παπαλουκάς

Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου