Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

26.02.2021

Παρουσίαση πρότασης μεταπτυχιακής διατριβής κ. Κ.-Μ. Ρέππα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός»

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" σας προσκαλεί στην παρουσίαση

της ερευνητικής πρότασης της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Κλεοπάτρας-Μαρίας Ρέππα με τίτλο:

"Η επίδραση ενός πρωτοκόλλου υψηλής έντασης διαλειμματικής άσκησης σε ψυχολογικούς, γνωστικούς και φυσιολογικούς δείκτες υγιών γυναικών",

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00 μέσω τηλεδιάσκεψης:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m74a99bd3d8d03574281c15fca253ca36

(Meeting number: 121 178 0414, Password: X4Hz3CcmrD6)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μ. Ψυχουντάκη

Καθηγήτρια Ψυχολογίας - Αθλητικής Ψυχολογίας

(Επιβλέπουσα Καθηγήτρια)

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γ. Μπογδάνης

Καθηγητής Διδακτικής και Προπονητικής Αθλητικών Αλμάτων

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ν. Σταύρου

Επίκ. Καθηγητής Αθλητικής Ψυχολογίας - Κινητικής Συμπεριφοράς

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών