Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

22.06.2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 22-6-22

Προκήρυξη υποτροφιών της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος η οποία αφορά τρεις (3) υποτροφίες στον τομέα των
Ναυτιλιακών Σπουδών καθώς και τις περιβαλλοντικές επιστήμες.

Την αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να
υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι/ες το αργότερο μέχρι την 24η Ιουνίου τ.ε.

 

Προκήρυξη