Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

16.04.2019

Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη»

Προκήρυξη