Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

11.05.2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή Φοιτητών στο Μητρώο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)


Αφορά προπτυχιακούς φοιτητές, μετά το δεύτερο και πριν από το
τελευταίο εξάμηνο οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών. Οι
υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής
γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση
υποψηφιότητας προς την ΕΘΑΑΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ .