Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.04.2021

Πρόσκληση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για την λήψη ανταποδοτικής υποτροφίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 7 ανταποδοτικών υποτροφιών για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=4685

Αιτήματα για αποστολή δικαιολογητικών από την Γραμματεία των ΠΜΣ  μπορείτε να στείλετε έως την Μ. Πέμπτη 29/4/2021 και ώρα 10.00 π.μ.