Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.12.2017

Σχετικά με αιτήσεις ορκωμοσίας Σεπτεμβρίου 2017 φοιτητών που διαμένουν σε δωμάτια Φοιτητικής Εστίας

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν

Πανεπιστήμιον Αθηνών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 41 Τ.Κ. 172 37 Δάφνη

Τηλέφωνο: 210 7276031

Fax: 210 7276028

 

 

                                                                                                Αθήνα  5 – 12 - 2017

                                                                                               

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Οι φοιτητές που κατέθεσαν αιτήσεις για να συμπεριληφθούν στην Ορκωμοσία περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 και διαμένουν σε δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας (ΦΕΠΑ), για να προχωρήσει η εν λόγω διαδικασία, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Φοιτητικής Εστίας, επί της οποίας να αναγράφεται ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο που διέμεναν. Η κατάθεση της βεβαίωσης αυτής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση, εκ μέρους της Γραμματείας, πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών και αντίγραφου πτυχίου.

 

 

                                                                                    Η Γραμματέας της Σχολής

 

                                                                                                        *

 

                                                                                               Θ. Διακάκη

 

 

 

* Η Υπογραφή έχει τεθεί επί του πρωτοτύπου που τηρείται στη Γραμματεία