Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

05.10.2017

Συμπληρωματική βεβαίωση για την εγγραφή των πρωτοετών με την κατηγορία των σοβαρών παθήσεων ακαδ. έτους 2017-2018

 

Για την εγγραφή τους στις Σχολές ΕΦΑΑ, οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να προσκομίσουν βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα Δ/ντου Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Παν/κου Τμήματος, με την οποία βεβαιώνεται ότι:

"Ο υποψήφιος .......... μπορεί να συμμετέχει στο σύνολο του Προγράμματος Σπουδών της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ, το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του απαιτεί έντονη σωματική άσκηση".

Από τη Γραμματεία