Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.09.2021

Συνεντεύξεις υποψηφίων ακ. έτους 2021-2022 ΠΜΣ "Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός" - Μέτρα προστασίας κατά της μετάδοσης της νόσου Covid 19

Η δια ζώσης συνέντευξη υποψηφίων του ΠΜΣ "Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός" προϋποθέτει την κατοχή: 
(α) είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, 
(β) είτε πιστοποιητικού νόσησης, 
(γ) είτε βεβαίωσης διενέργειας rapid test και
(δ) είτε βεβαίωσης διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR, από τους υποψηφίους, 
 καθώς και από τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στην επιτροπή των συνεντεύξεων και όσους εμπλέκονται 
στην διαδικασία, καθώς και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας 
από τον κορωνοϊό. Επίσης, είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης,
τόσο από τους εξεταζόμενους όσο και από τα μέλη της επιτροπής. 
Οι υποψήφιοι θα περιμένουν στον προαύλιο χώρο και θα ανεβαίνουν ένας/μία - ένας/μία 
(βάση αριθμού πρωτοκόλλου), αφού αποχωρήσει ο/η προηγούμενος/η.