Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.02.2019

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019 του ΠΜΣ "Βιολογία της Άσκησης"

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019 του ΠΜΣ "Βιολογία της Άσκησης":

www.phed.uoa.gr/fileadmin/phed.uoa.gr/uploads/PMS_Biologia_ths_Askisis/Orologio_Programma_Earinou_2018_19_BA.xlsx.pdf

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 είναι από 12/2/2019 έως και 18/2/2019.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά. Εκτυπώνετε τη δήλωση, εκτυπώνεται και την συνολική εικόνα των μαθημάτων (με και χωρίς βαθμολογία), την υπογράφει ο/η επιβλέποντας/ουσα καθηγητής/τρια και ο/η Σύμβουλος Σπουδών και την υποβάλλεται στη γραμματεία.  Στην περίπτωση που δεν έχει ορισθεί επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια, την δήλωση θα υπογράψουν οι δύο Σύμβουλοι Σπουδών.

Όσοι φοιτητές/τριες δεν έχουν κωδικό για ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων να απευθυνθούν στη γραμματεία.