Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.04.2020

ΥΛΙΚΟ για τις e-ΤΑΞΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

H "Κοινότητα Πρακτικής του Εργαστηρίου Αθλητικής Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής Φυσικής Αγωγής της ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ" απέκτησε τη δική
της σελίδα (http://labsped.phed.uoa.gr/draseis-ergasthrioy
/koinothta-praktikis/didaktika-senaria.html) προκειμένου να
ενισχύσει εξ αποστάσεως το έργο των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής
(ΦΑ) που υπηρετούν σε σχολεία Α/Θμιας και Β/Θμιας εκπαίδευσης.

Στην περίοδο που διανύουμε, η σελίδα της Κοινότητας Πρακτικής
εμπλουτίζεται συνεχώς με πρωτότυπο υλικό (σχέδια εργασίας/project,
ημερήσιες δραστηριότητες, μικροδιδασκαλίες, βίντεο), το οποίο έχει
δημιουργηθεί ώστε να είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί από τους
εκπαιδευτικούς ΦΑ στο σχεδιασμό των δικών τους η-Τάξεων σχολικής ΦΑ.

Το υλικό έχει παραχθεί από τα μέλη του Εργαστηρίου, συνεργάτες εκπαιδευτικούς ΦΑ, μεταπτυχιακούς και
προπτυχιακούς φοιτητές της ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ, βάσει αρχών Διδακτικής ΦΑ, και έχει προσαρμοστεί ώστε να
ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες και τα ηλικιακά ενδιαφέροντα των μαθητών και των δύο βαθμίδων.

Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το μάθημα της σχολικής ΦΑ στη δύσκολη αυτή περίοδο,
δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ομαλή μετάβαση εκπαιδευτικών και μαθητών
στην κανονικότητα..." "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΟΙ"