Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.12.2018

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του κ. Βασιλείου Καρφή

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός»

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός" σας προσκαλεί

στην υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Βασιλείου Καρφή με τίτλο:

«Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός: Δομή, μορφή και τυπολογία της ελληνικής παραδοσιακής ‘χορευτικότητας’»,

που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 16:00 στο αμφιθέατρο Ε. Παυλίνη του Τμήματος.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Β. Τυροβολά

Ομότιμη Καθηγήτρια Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού - Μορφολογίας του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού (Επιβλέπουσα Καθηγήτρια)

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού - Ε.Κ.Π.Α.

Η. Δήμας

Ομότιμος Καθηγητής Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού (Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής)

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού - Ε.Κ.Π.Α.

Λ. Λιάβας

Καθηγητής Εθνομουσικολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Φιλοσοφική Σχολή - Ε.Κ.Π.Α.

Μ. Κουτσούμπα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού (Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής)

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού - Ε.Κ.Π.Α.

Α. Χαψούλας

Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνομουσικολογίας

Τμήμα Μουσικών Σπουδών - Φιλοσοφική Σχολή - Ε.Κ.Π.Α.

Β. Λάντζος

Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού - Ε.Κ.Π.Α.

Γ. Λυκεσάς

Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού - Α.Π.Θ.