Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές

Ενιαίο Πτυχίο

Η Σχολή και το ομώνυμο Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στην «Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού». Όλοι οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ενιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν:

α) Στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι πτυχιούχοι της Σχολής μας έχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΚΠΑ 11/07/2019).

β) Στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, στα γυμναστήρια και στους χώρους αναψυχής.

γ) Στη διεύθυνση και εποπτεία γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και ως σύμβουλοι ή συνεργάτες σε αθλητικούς οργανισμούς ή άλλους φορείς.