Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ » Προβολή Ανακοίνωσης Γραμματείας
11.07.2019

Εξέταση πρακτικού μέρους του μαθήματος "Διδακτική και Προπονητική των Αθλητικών Ρίψεων"

Οι φοιτητές-τριες που οφείλουν το πρακτικό μέρος του μαθήματος να
προσέλθουν για εξέταση στις 3/9/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. στο
χώρο διεξαγωγής του μαθήματος.
Γιώργος Καραμπάτσος
Επίκουρος καθηγητής


Στην κορυφή