Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » ΔΟΑΤΑΠ

Ανακοίνωση ΔΟΑΤΑΠ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

________

Διεύθυνση : Εθν. Αντιστάσεως 41 Δάφνη, Τ.Κ. 172 37

Τηλ.: 210 7276035 –  fax.: 210 7276028

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η αναγνώριση τίτλων σπουδών εξωτερικού ως πτυχίο αντίστοιχο προς τα χορηγούμενα από τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού γίνεται με την προσκόμιση :

1) Της αίτησης

2) Της Πράξης του ΔΟΑΤΑΠ που ορίζει τα μαθήματα (πιστό αντίγραφο),

στην Γραμματεία του Τμήματος (υπόψη: κ. Π. Παπαδήμα, 210-727.6076).

 

Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλλούν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος, απαραιτήτως στην αίτηση να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου.

Σε διαφορετική περίπτωση καμία αίτηση που ταχυδρομείται δεν γίνεται δεκτή.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος