Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Φοιτητική μέριμνα » Δωρεάν Σίτιση

Σίτιση

Η αίτηση για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης των Προπτυχιακών Φοιτητών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη σελίδα my-studies.uoa.gr/sitisi. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των λογαριασμών της υπηρεσίας my-studies.uoa.gr.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή δωρεάν σίτισης θα τα βρείτε στη σελίδα της Πανεπιστημιακής Λέσχης.