Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Φοιτητική μέριμνα » Φοιτητική Ταυτότητα-Πάσο

Φοιτητική Ταυτότητα-Πάσο

Για τη χορήγηση φοιτητικής ταυτότητας, οι φοιτητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον εξής διαδικτυακό τόπο : http://academicid.minedu.gov.gr/