Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Φοιτητική μέριμνα » Κληροδοτήματα

Κληροδοτήματα

Κληροδοτήματα Πανεπιστημίου Αθηνών
(Πληροφορίες Χρ. Λαδά 6 τηλ. 210.3226 548)

Αρ.: 1
Επωνυμία: Αβράσογλου Δημητρίου.
Κλάδος: Υποτροφίες σε φοιτητές των σχολών του Παν/μίου Αθηνών
Καταγωγή υποψηφίων: Ανατολική Ρωμυλία
Είδος Σπουδών-Τόπος: Φοιτητικές (βασικές) εσωτερικό
Προϋποθέσεις: Καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία (με επιλογή)
Πληροφορίες: Σταδίου & Χρ.Λαδά 6, τηλ. 210.3226548

Αρ.: 2
Επωνυμία: Βαρύκα Ιωάννου
Κλάδος: Υποτροφίες σε φοιτητές των σχολών του Παν/μίου Αθηνών
Καταγωγή υποψηφίων: ανεξάρτητα
Είδος Σπουδών-Τόπος: Φοιτητικές (βασικές)-Εσωτερικό
Πληροφορίες: Σταδίου και Χρ.Λαδά 6 τηλ. 210.3226548

Αρ.: 3
Επωνυμία: Γεροστάθη Κων/νου
Κλάδος: Υποτροφίες σε φοιτητές όλων των σχολών του Παν/μίου Αθηνών
Καταγωγή υποψηφίων: Επαρχία Άρτας
Είδος Σπουδών-Τόπος: Βασικές-Εσωτερικό
Πληροφορίες: Σταδίου και Χρ.Λαδά 6 τηλ. 210.3226548

Αρ.: 4
Επωνυμία: Δελίου ή Νακίδου
Κλάδος: Υποτροφίες σε πτυχ/ους όλων των σχολών του Παν/μίου Αθηνών εκτός Ιατρικής για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη
Καταγωγή υποψηφίων: ανεξάρτητα
Είδος Σπουδών: μεταπτυχιακές

Αρ. : 5
Επωνυμία: Κανέλλη Πέτρου
Κλάδος: Φοιτητής Παν. Αθηνών
Καταγωγή υποψηφίων: Μελιγάλα Μεσσηνίας
Είδος Σπουδών- Τόπος: Εσωτερικό
Πληροφορίες: Σταδίου και Χρ. Λαδά 6 τηλ. 210.3226548

Αρ.: 6
Επωνυμία: Μπαλτατζή Σπυρίδωνος
Κλάδος: Δημοτική, Μέση, Ανωτέρα και Ανωτάτη Εκπαίδευση
Καταγωγή υποψηφίων: Συρράκο Ιωαννίνων
Είδος σπουδών-Τόπος: Εσωτερικό
Πληροφορίες: Σταδίου Χρ. Λαδά 6 τηλ. 210.3226548

Αρ.: 7
Επωνυμία: Παπαμιχαλοπούλου Νικολάου
Κλάδος: Υποτροφίες σε άπορους φοιτητές του Παν/μίου Αθηνών
Καταγωγή υποψηφίων: Λακωνία (με επιλογή)
Είδος Σπουδών-Τόπος: Βασικές-Εσωτερικό
Πληροφορίες: Σταδίου και Χρ.Λαδά 6 τηλ. 210.3226548

Αρ.: 8
Επωνυμία: Παπαζαφειρόπουλου Σωτηρίου
Κλάδος: Οποιοσδήποτε του Παν/μίου Αθηνών.
Καταγωγή υποψηφίων: Ανδρίτσαινα (με επιλογή)
Είδος Σπουδών-Τόπος: Βασικές-Εσωτερικό
Πληροφορίες: Σταδίου και Χρ.Λαδά 6 τηλ. 210.3226548

Αρ.: 9
Επωνυμία: Παπαδάκη Αντωνίου
Κλάδος: Υποτροφίες α) σε φοιτητές του Παν/μίου Αθηνών και β) σε αλλοδαπούς Αφρικανικών και Ασιατικών κρατών για σπουδές στο Παν. Αθηνών
Καταγωγή υποψηφίων: Πελοπόννησο, Κρήτη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, Επτάνησα, Αθήνα
Είδος Σπουδών-Τόπος: Βασικές - Ευρώπη, Αμερική και Εσωτερικό
Πληροφορίες: Σταδίου και Χρ. Λαδά 6 τηλ. 210.3226548

Αρ.: 10
Επωνυμία: Σουρλή Θωμά
Κλάδος: Οποιοσδήποτε όλων των ΑΕΙ
Καταγωγή υποψηφίων: Νομό Λακωνίας (με επιλογή)
Είδος σπουδών-Τόπος: Εσωτερικό
Πληροφορίες: Σταδίου και Χρ. Λαδά 6 τηλ. 210.3226548

Αρ.: 11
Επωνυμία: Στάη Μαρίας
Κλάδος: Οποιοσδήποτε
Καταγωγή υποψηφίων: Κύθηρα
Είδος σπουδών-Τόπος: Ευρώπη, Αμερική
Προϋποθέσεις: Πτυχιούχοι ΑΕΙ
Πληροφορίες: Σταδίου Χρ. Λαδά 6 τηλ. 210.3226548

Αρ.: 12
Επωνυμία: Στάη Μαρίας
Κλάδος: Οποιοσδήποτε του Παν/μίου Αθηνών
Καταγωγή υποψηφίων: Κύθηρα
Είδος Σπουδών-Τόπος: Βασικές, Μεταπτυχιακές - Ευρώπη, Αμερική.
Προϋποθέσεις: Πτυχιούχοι ΑΕΙ (με βαθμό "λίαν καλώς").
Πληροφορίες: Σταδίου και Χρ.Λαδά 6 τηλ. 210.3226548

Αρ.: 13
Επωνυμία: Σφογγοπούλου Ιωάννου
Κλάδος: Οποιοσδήποτε του Παν/μίου Αθηνών
Καταγωγή υποψηφίων: από τα 24 χωριά του Βόλου Μαγνησίας (με διαγωνισμό).
Είδος Σπουδών-Τόπος: Εσωτερικό
Πληροφορίες: Σταδίου και Χρ.Λαδά 6 τηλ. 210.3226548

Περισσότερες πληροφορίες για τα Κληροδοτήματα μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:Στην κορυφή