Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Φοιτητική μέριμνα » Υποτροφίες

Υποτροφίες

Στην σελίδα αυτή, μπορείτε να ενημερωθείτε για τους διαφόρους φορείς που προσφέρουν υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να πλοηγηθείτε στην αναγραφόμενη διεύθυνση ανά φορέα ή να τηλεφωνήσετε στο αντίστοιχο τηλέφωνο.

Ελλάδα
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Τα Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών,     προκηρύσσουν θέσεις για μεταπτυχιακούς υποτρόφους με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Για  περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 7229811-15
http://www.eie.gr/

Cosmote
Κάθε χρόνο η COSMOTE χορηγεί υποτροφίες σε δέκα πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών ΑΕΙ όλων των κλάδων, για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 6177566, 210 6177571, 210 6177263.
http://www.cosmote.gr/scolarships/

Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών
Το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, προκηρύσσει θέσεις για μεταπτυχιακούς υποτρόφους με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 2310 498112
http://www.cperi.forth.gr/
ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» απονέμει κάθε χρόνο έναν αριθμό υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές υποψήφιους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.demokritos.gr/grafeio_ekpaideusis/


Ελλάδα & Εξωτερικό
ΙΚΥ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προσφέρει κάθε χρόνο υποτροφίες για μεταπτυχιακά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους περισσότερους κλάδους. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται μετά από γραπτές εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες:
τηλ: 210 3726300
http://www.iky.gr/

Ακαδημία Αθηνών
Η Ακαδημία Αθηνών προσφέρει κάθε χρόνο υποτροφίες για ακαδημαϊκές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε διάφορους τομείς. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.academyofathens.gr/
Ίδρυμα Υποστροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση
Σκοποί του Ιδρύματος είναι η παροχή υποτροφιών σε φοιτητές των Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής που κατάγονται από τον Νομό Ηλείας, η παροχή υποτροφιών σε άριστους αποφοιτήσαντες υποτρόφους του Ιδρύματος για τη συνέχιση των σπουδών τους (μεταπτυχιακών) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η παροχή διπλωμάτων επιδόσεως και χρηματικών επάθλων σε αριστεύσαντες μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Ηλείας. Για περισσότερες πληροφορίες:τηλ 210 8010331
http://www.latsis-scholarships.gr/

Ίδρυμα Υποστροφιών Ανωτάτης Εκπαίδευσης Π. και Μ. Φυρού
Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ανώτατης Εκπαίδευσης Π. & Μ. Φυρού έχει ως σκοπό να βοηθήσει Έλληνες σπουδαστές που ζουν στην Ελλάδα και έχουν οικονομική ανάγκη, χορηγώντας σ'αυτούς υποτροφίες, για ανώτατες, δηλαδή πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές, σπουδές στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες:                                                              
http://www.firosfoundation.gr/
Pricewaterhousecoopers
Η PRICEWATERHOUSECOOPERS χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες σε πτυχιούχους για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο βαθμός του βασικού πτυχίου να είναι τουλάχιστον 7 και οι υποψήφιοι να έχουν γίνει δεκτοί από κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.pwcglobal.com/gr/

Πρόγραμμα Sylff (Ιαπωνία)
Το Πρόγραμμα SYLFF έχει σαν στόχο την χορήγηση ετήσιων υποτροφιών σε πολύ καλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ή να κάνουν έρευνα στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.interel.uoa.gr/sasakawa-sylff/index.html
ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη
Το Ίδρυμα ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε διάφορους τομείς. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.lilianvoudouri.gr/
 


Εξωτερικό
Πρόγραμμα Πρεσβευτικών Υποτροφιών
Πακέτα επιδοτούμενων σπουδών διατίθενται σε κάθε μορφή και μέγεθος, και ένα από τα πιο σημαντικά προσφερόμενα πακέτα είναι το πρόγραμμα ακαδημαϊκών υποτροφιών, που προτείνεται από ένα παγκόσμιο δίκτυο επιχειρηματιών Για περισσότερες πληροφορίες:
http://europa.eu.int/youth/ ed/index_EU0010001536.html

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκηρύσσονται κατά διαστήματα υποτροφίες για ερευνητές. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.ecb.int/home/html/lingua.el.html
Υπουργείο Εξωτερικών
Τo Υπoυργείo Εξωτερικών προσφέρει περιoρισμέvo αριθμό υπoτρoφιώv στo πλαίσιo τoυ πρoγράμματoς Υπoτρoφιώv της ΕπιστημovικήςΕπιτρoπής τoυ ΝΑΤΟ, για τηv πραγματoπoίηση μεταπτυχιακώv σπoυδώv ή μεταδιδακτoρικής έρευvας σε Αvώτατα Εκπαιδευτικά Iδρύματα τωv χωρώv-μελώv τoυ ΝΑΤΟ (πληv της Ελλάδας). Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ : 210 3683130
http://www.nato.int/structur/sponsorships.htm
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/el-GR/Services/

Σύνδεσμος Αποφοίτων Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας (Σ.Α.Φ.Ε.)
Ο Σ.Α.Φ.Ε χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε αποφοίτους των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, που ήδη έχουν γίνει δεκτοί σε ξένο πανεπιστήμιο. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 3234340 και 210 3239260
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Το ΥΠΕΠΘ διαχειρίζεται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή σεμινάρια σε Έλληνες για σπουδές στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.ypepth.gr/el_ec_page789.htm

Διεθνής Οδηγός Υποτροφιών UNESCO
Ο οδηγός υποτροφιών UNESCO προσφέρει πληροφορίες για υποτροφίες σε διάφορα επιστημονικά πεδία. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.unesco.org/ed_sa/cgi-bin/search/index.cgi
Υποτροφίες στις Η.Π.Α.

Ίδρυμα Fulbright

Το ίδρυμα Fulbright χορηγεί κάθε χρόνο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ, σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων, στις περισσότερες ειδικότητες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο βαθμός του βασικού πτυχίου να είναι τουλάχιστον 8. Για περισσότερες πληροφορίες:
τηλ: 210 7241811-2
http://www.fulbright.gr/

Ελληνικό Ίδρυμα Χάρβαρντ - Hellenic Harvard Foundation
Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΡΒΑΡΝΤ χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές που ήδη έχουν γίνει δεκτοί στο Πανεπιστήμιο Harvard. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 6777990

Υποτροφίες στον Καναδά

Κέντρο Σπουδών - Καναδική Πρεσβεία
http://www.athens.gc.ca
http://www.studyincanada.com/
Υποτροφίες στη Γερμανία

DAAD - Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
H DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst/ Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών) είναι ένας σύνδεσμος των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των σπουδαστικών Συλλόγων στη Γερμανία. Λειτουργεί ως ενδιάμεση οργάνωση πολιτιστικής και επιστημονικής εξωτερικής πολιτικής και προωθεί τη διεθνή ανταλλαγή φοιτητών και επιστημόνων. Κάθε χρόνο προσφέρει υποτροφίες για σπουδές στη Γερμανία σε διάφορους τομείς. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210-36 08 171
http://ic.daad.de/athen
http://www.funding-guide.de/ (DAAD scholarship database)

Ινστιτούτο Γκαίτε
Το Ινστιτούτο Γκαίτε προσφέρει υποτροφίες καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας για μετεκπαίδευση στη Γερμανία. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.goethe.de/ ins/gr/ath/lhr/sem/elindex.htm

Υποτροφίες στη Γαλλία

VRIκα
Το VRIκα! είναι ένα πρόγραμμα υποτροφιών, μοναδικό στο είδος του, που το προτείνουν από κοινού η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, οι γαλλικές όπως και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Το VRIκα! προσφέρει υποτροφίες στους νέους Ελληνεςφοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές (όπως DEA,DESS, Master,MBA, πτυχιακή εργασία) στη Γαλλία, με την προοπτική επανόδου στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.vrika.org/visitors/
Γαλλικό Ινστιτούτο
Το Γαλλικό Ινστιτούτο προσφέρει υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης για παιδαγωγικά σεμινάρια μικρής διάρκειας (15 ημερών). Οι υποτροφίες αυτές, που απευθύνονται στους καθηγητές της γαλλικής γλώσσας που διδάσκουν στο ελληνικό δημόσιο. Οι υποτροφίες αυτές δίνονται με σκοπό την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας στη Γαλλία. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.ifa.gr/ grec/coopgr/educativegr/indexeducgr.htm
Υποτροφίες στη Ολλανδία

Σύνδεσμος Προγράμματος Huygens: http://www.nuffic.nl/hsp/

Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών
Το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσής του, παρέχει πληροφορίες για σπουδές στην Ολλανδία γενικότερα, και ειδικά για προγράμματα σπουδών που γίνονται στα εξής 6 πανεπιστήμια (τα οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα): Άμστερνταμ, Χρόνιγκεν, Λέιντεν, Radboud του Ναϊμέγκεν, Ουτρέχτης, Vrije Universiteit στο Άμστερνταμ. Περισσότερες πληροφορίες: 210 - 9210760
http://www.nia.gr/

Υποτροφίες στη Ισπανία

http://www.csic.es/postgrado/
http://wwwn.mec.es/mecd/becas/
http://becas.universia.es/
http://www.fundacioncajamadrid.es/...
Υποτροφίες στην Σουηδία

http://www.studying-in-sweden.com/

Υποτροφίες στην Ελβετία

http://www.sbf.admin.ch/...
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
http://www.studyin.nl/
http://www.grantfinder.nl/
http://www.academictransfer.nl/
 

Ομογενείς και Αλλοδαποί
Σε ομογενείς: Σε αλλοδαπούς:
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Με τη φροντίδα και την οικονομική συμβολή του ΕΙΠ δίδονται υποτροφίες για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού που διοργανώνονται στην Ελλάδα από πανεπιστήμια και ιδρύματα (ΘΥΕΣΠΑ, ΙΑΣΩΝ, ΙΜΧΑ κ.ά.) Οι υποτροφίες αυτές αντιστοιχούν στις δαπάνες παραμονής και μεταφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ: 210 6776540-7
http://www.hfc.gr/ellglossa/ypotrofies.asp

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Το ΥΠΕΠΘ προσφέρει υποτροφίες σε αλλοδαπούς για σπουδές στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.ypepth.gr/el_ec_page789.htm
ΕΙΥΑΑΠΟΕ/ Δνση Εκπαίδευσης
Μπουμπουλίνας 19 και Ιουλιανού 106 82 Αθήνα , τηλ: 210 8229600, 210 8223200

ΥΠΕΠΘ/Τμήμα Υποτροφιών
Μητροπόλεως 15, 105 57 Αθήνα , Τηλ: 210 3212440
Υπουργείο Πολιτισμού
Διεύθυνση Μορφωτικών Σχέσεων, Μπουμπουλίνας 20, 106 82 Αθήνα, Τηλ: 210 8201100
Υπουργείο Πολιτισμού
Διεύθυνση Μορφωτικών Σχέσεων, Μπουμπουλίνας 20, 106 82 Αθήνα, Τηλ: 210         8201100
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Ερμού και Κορνάρου 1, Αθήνα

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Ερμού και Κορνάρου 1, Αθήνα
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Τηλ: 2310 459101-107

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Τηλ: 2310 459101-107
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
Λυσικράτους 14, 105 58 Αθήνα , Τηλ: 210 3235672

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)            
Λυσικράτους 14, 105 58 Αθήνα , Τηλ: 210 3235672
ΥΠΕΞ/Δ1 Μορφωτικών Υποθέσεων
Ακαδημίας 1, 106 71 Αθήνα , Τηλ: 210 3610581-88
ΥΠΕΞ/Δ1 Μορφωτικών Υποθέσεων
Ακαδημίας 1, 106 71 Αθήνα , Τηλ: 210 3610581-88
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
Μάργαρη 22, 115 25 Ν.Ψυχικό ,Τηλ: 210 6712250, 210 6470898, 210 6856641
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
Μάργαρη 22, 115 25 Ν.Ψυχικό, Τηλ: 210 6712250, 210 6470898, 210 6856641

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες για σπουδές σε άλλες χώρες, μπορείτε να απευθύνεστε στις αντίστοιχες πρεσβείες.


Κανονισμοί Υποτροφιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΜΕΡΟΣ Α΄
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


Για την απονομή των υποτροφιών και βραβείων οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

(1) Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.

(2) Το προσωπικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 12.000€ το δε οικογενειακό, τα 53.000€ ετησίως. (Σύμφωνα με τα ισχύοντα).

(3) Έχουν επιτύχει με την πρώτη συμμετοχή στις Γενικές εξετάσεις εισαγωγής και έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς σπουδαστές / φοιτητές στο Τμήμα ή τη Σχολή όπου εισήχθησαν ή κατατάχθηκαν τελικά με πρόβλεψη νόμου. Σπουδαστής / φοιτητής που πέτυχε σε Τμήμα ή Σχολή μετεγγράφηκε σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το Τμήμα ή τη Σχολή στην οποία επέτυχε.

(4) Έχουν επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστο 6,51 σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο εξαμήνων του προηγουμένου ακαδημαϊκού έτους κάθε Τμήματος. Όπου δεν ορίζεται ενδεικτικό αριθμός μαθημάτων, ισχύει ως ενδεικτικός αριθμός αυτός που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των μαθημάτων όλων των ετών φοιτήσεως δια του αριθμού των ετών φοιτήσεως που καθορίζεται για το Τμήμα σπουδών.

(5) Έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Μέρος Β΄παράγρ.1 των Κανονισμών.

(6) Δεν χορηγείται υποτροφία για την επίδοση φοιτητών / στα 2 εξάμηνα του τελευταίου έτους σπουδών του Τμήματός μας, δεδομένου ότι υποτροφία χορηγείται από την εισαγωγή τους σε αυτό, με βάση την επίδοσή τους στις Γενικές εξετάσεις.


ΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Η σειρά προτεραιότητας αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφίας επίδοσης ορίζεται με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχία κατά φθίνουσα σειρά, αφού ληφθεί υπόψη ότι :

1. Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του ιδίου του φοιτητή / εφόσον το μεν ετήσιο προσωπικό του εισόδημα (καθαρό φορολογητέο) δεν υπερβαίνει 12.000€ και των γονέων του 53.000€, και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του. Το όριο των 53.000€ προσαυξάνεται κατά 1500€ για κάθε επιπλέον - πέραν του ενός - τέκνο, εώς και το τρίτο και κατά 3.000€ από τέσσερα τέκνα και άνω.

2. Για την απονομή των βραβείων που συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και στη χορήγηση του χρηματικού ποσού των 293,47€ λαμβάνεται υπόψη μόνο η επίδοση του φοιτητή / που τον κατατάσσει στην πρώτη κατά βαθμολογική σειρά επιτυχίας θέση. Φοιτητής που η βαθμολογία του τον κατατάσσει πρώτο στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής και επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (εξαιρουμένου του αριστούχου αποφοίτου) είναι δυνατόν να λάβει και την υποτροφία επίδοσης (1467,35€), εφόσον πληροί και τους όρους των οικονομικών εισοδημάτων.


Δεν χορηγείται υποτροφία παρά μόνο τιμητικός τίτλος στους φοιτητές που:

(α) Το ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα καθώς και των γονέων τους υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στην παρ. 1 του Μέρους Α΄ Κεφ. 2 των Κανονισμών.
(β) Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου ή
(γ) Ομογενείς υπότροφοι του ΙΚΥ.

Δεν χορηγείται βραβείο παρά μόνο τιμητικός τίτλος στους φοιτητές που:
(α) Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου,
(β) Είναι Ομογενείς υπότροφοι του Ι.Κ.Υ.

Σε περίπτωση απόλυτη ισοβαθμίας για την κάλυψη της τελευταίας ή των τελευταίων θέσεων υποτροφιών επίδοσης, η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που έχει το χαμηλότερο προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα. Πλήρης υποτροφία χορηγείται στους φοιτητές / σπουδαστές των οποίων και τα δηλούμενα προσωπικά και οικογενειακά εισοδήματα είναι απολύτως ίσα. (Η υποβολή σχετικών αποδεικτικών κρίνεται αναγκαία).


ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι υποψήφιοι για υποτροφία επίδοσης και βραβείου καλούνται, με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιδόσεως, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής -μέσα σε εύλογη προθεσμία- τα εξής δικαιολογητικά :

α) Αίτηση-Δήλωση και ειδικό μηχανογραφημένο δελτίο του Ι.Κ.Υ.

β) Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας μόνο για τις υποτροφίες (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) για το προσωπικό και οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή και των γονέων του, του προηγούμενου έτους, ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι το ποσό των 293,47€ του βραβείου θα διατεθεί για την αγορά βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου του φοιτητή. Η Γραμματεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον στοιχεία εφόσον θεωρεί ότι θεμελιώνουν το δικαίωμα του φοιτητή να λάβει την υποτροφία επίδοσης ή το βραβείο.ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Υ.

Η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει ανακοίνωση σχετική με τη χορήγηση υποτροφιών και βραβείων και ορίζει εύλογη προθεσμία (όχι μικρότερη των 30 ημερών) για την υποβολή δικαιολογητικών από τους φοιτητές με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιδόσεως.

Οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων υποτρόφων, υπογεγραμμένοι από τον Πρόεδρο Τμήματος, πρέπει να περιέλθουν στο Ι.Κ.Υ. το αργότερο ως την ημερομηνία που προκαθορίζεται με το ειδικό διαβιβαστικό έγγραφό του, συνοδευόμενοι μόνο από τα μηχανογραφικά δελτία.

Οι επιταγές (δίγραμμες) αποστέλλονται στις διευθύνσεις των δικαιούχων όπως δηλώθηκαν στα μηχανογραφικά τους δελτία. Κάθε παράλειψη π.χ. αριθμού ταυτότητας, ταχυδρομικού κώδικα κ.λπ. έχει ως συνέπεια τη μη έκδοση της επιταγής ή του γραπτού διπλώματος.

Μετά τη λήξη της ανατρεπτικής προθεσμίας δεν γίνονται δεκτοί -ανεξαρτήτως λόγου- από το Ι.Κ.Υ. πίνακες υποψηφίων, ενώ οι ακάλυπτες προγραμματισμένες θέσεις αυτόματα και οριστικά ανακαλούνται. Τυχόν επί μέρους ζητήματα που είναι ενδεχόμενο να ανακύψουν, ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.Στην κορυφή