Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Ανακοίνωση

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ, TEI KAI ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Α) Το ποσοστό κατάταξης πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού, παραγωγικών σχολών πτυχιούχων υπερδιετούς κύκλου σπουδών αντίστοιχων ή συναφών Σχολών, είναι 12% επί των εισαγομένων.

Β) Ο τρόπος κατάταξης στο Τμήμα ΕΦΑΑ γίνεται ως εξής:
1. Η επιλογή γίνεται με βάση την εξέταση στα μαθήματα
«Στοιχεία Λειτουργικής Ανατομικής»
«Στοιχεία Γενικής Παιδαγωγικής»
«Στοιχεία Προπονητικής»

2. Ο τρόπος βαθμολόγησης είναι ο ακόλουθος:
Υπάρχουν δύο βαθμολογητές για κάθε μάθημα. Η κλίμακα βαθμολόγησης ορίζεται από μηδέν μέχρι είκοσι (0-20) για κάθε εξεταστή. Βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο εξεταστών.
Σημειώνεται ότι στη σειρά επιτυχίας περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει 10 μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα.

3. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

4. Οι εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων καθώς και η Υγειονομική εξέταση διενεργούνται στις αρχές του μηνός Δεκεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής τους γνωστοποιούνται με σχετική ανακοίνωση.

5. Για τη συμμετοχή τους στις κατατακτήριες εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)Αίτηση 
β) Αντίγραφο Πτυχίου
γ) Αναλυτικό Πιστοποιητικό σπουδών

6.  Την ημέρα της υγειονομικής εξέτασης, η οποία προηγείται των γραπτών εξετάσεων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν από Κρατικά Νοσοκομεία, τα παρακάτω:
α) Καρδιογράφημα
β) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας
γ) Ακτινογραφία θώρακα

 

Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων 2015-2016

Δυνατότητα παροχής Ακαδημαϊκής Ταυτότητας με ισχύ δελτίου ειδικού εισιτηρίου εγγραφόμενοι μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

   Αθήνα 3/6/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΑΔ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΚΥΑ φ.5/114196/β3/4-10-2011: Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα με ισχύ ειδικού εισιτηρίου δεν παρέχεται σε φοιτητές που εγγράφονται σε ΑΕΙ και είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου άλλου ΑΕΙ, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο οικείο Τμήμα (κατατακτήριες, πανελλήνιες, κ.λπ).

Χορηγείται όμως στους φοιτητές που εγγράφονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων ως κάτοχοι πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

 

 

                                                           

 

 

Από τη Γραμματεία

Κατατακτήριες εξετάσεις 2018-2019

Ανακοίνωση

Αίτηση 

Ύλη