Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ, TEI KAI ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Α) Το ποσοστό κατάταξης πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού, παραγωγικών σχολών πτυχιούχων υπερδιετούς κύκλου σπουδών αντίστοιχων ή συναφών Σχολών, είναι 12% επί των εισαγομένων.

Β) Ο τρόπος κατάταξης στο Τμήμα ΕΦΑΑ γίνεται ως εξής:
1. Η επιλογή γίνεται με βάση την εξέταση στα μαθήματα
«Στοιχεία Λειτουργικής Ανατομικής»
«Στοιχεία Γενικής Παιδαγωγικής»
«Στοιχεία Προπονητικής»

2. Ο τρόπος βαθμολόγησης είναι ο ακόλουθος:
Υπάρχουν δύο βαθμολογητές για κάθε μάθημα. Η κλίμακα βαθμολόγησης ορίζεται από μηδέν μέχρι είκοσι (0-20) για κάθε εξεταστή. Βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο εξεταστών.
Σημειώνεται ότι στη σειρά επιτυχίας περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει 10 μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα.

3. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

4. Οι εξετάσεις των θεωρητικών μαθημάτων καθώς και η Υγειονομική εξέταση διενεργούνται στις αρχές του μηνός Δεκεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής τους γνωστοποιούνται με σχετική ανακοίνωση.

5. Για τη συμμετοχή τους στις κατατακτήριες εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Σχολής, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)Αίτηση 
β) Αντίγραφο Πτυχίου
γ) Αναλυτικό Πιστοποιητικό σπουδών

6.  Την ημέρα της υγειονομικής εξέτασης, η οποία προηγείται των γραπτών εξετάσεων, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν από Κρατικά Νοσοκομεία, τα παρακάτω:
α) Καρδιογράφημα
β) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας
γ) Ακτινογραφία θώρακα

 

Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων 2015-2016

Κατατακτήριες εξετάσεις 2018-2019

Ανακοίνωση

Αίτηση 

Ύλη